Οι ειδικοί στο πλαστικό

Η εταιρεία Φουντουλάκης Πλεκτεμπορική Κρήτης Α.Β.Ε.Ε.
δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής
διχτυών για αγροτικές χρήσεις
όπως, συλλογή καρπού, προστασία καλλιεργειών
από καιρικά φαινόμενα.

Ανακύκλωση πλαστικού
Επίσης ασχολούμαστε με την κατασκευή και
ανακύκλωση πλαστικών σακουλών.
περισσότερα για εμάς