Ανακύκλωση

Ανακύκλωση - 1
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανακύκλωση πλαστικών ειδών με στόχο την δημιουργία πρώτης ύλης για την μετέπειτα παραγωγή σακουλών απορριμάτων.