Σακούλες αποριμμάτων

Σακούλες αποριμμάτων - 1
Οι σακούλες προσφέρονται στα εξής χρώματα, τύπους και διαστάσεις (μέτρα) σε συσκευασία των 25kg:

Απορριμμάτων

Μαύρη
 • 0,60 x 0,80
 • 0,65 x 0,90
 • 0,70 x 1,00
 • 0,80 x 1,10
 • 0,95 x 1,15
 • 1,00 x 1,20
 • 1,10 x 1,30
 • 1,20 x 1,50
Μπλε - Κόκκινη - Κίτρινη- Λευκή - Πράσινη
 • 0,60 x 0,80
 • 0,65 x 0,90
 • 0,70 x 1,00
 • 0,80 x 1,10
 • 0,95 x 1,15
Κιβωτίων

Πράσινη
 • 0,58 x 0,48
 • 0,94 x 0,70
 • 0,94 x 0,80
 • 0,85 x 0,70
Μάντρας

Διάφανη
 • 0,38 x 0,65
 • 0,45 x 0,70
 • 0,40 x 0,70
 • 0,50 x 0,70
Καλαθάκι

Λευκό - Μολυβί - Πράσινο
 • 0,50 x 0,50
 • 0,40 x 0,40
 • 0,38 x 0,38