Ελαιοσυλλογής ενισχυμένης πλέξης

Ελαιοσυλλογής ενισχυμένης πλέξης - 1
Το ελαιόδίχτυο είναι πλεκτό μεγάλης αντοχής από πλέξη Monofilament. Είναι ελαφρύ και μαλακό στα χέρια, πολύ άνετο στο στρώσιμο και στο μάζεμα του. Επίσης δεν το σηκώνει ο αέρας, δεν το ενοχλεί το νερό και η ειδική του πλέξη δεν μαζεύει κλαδιά και χόρτα.

Δεν σκίζεται και δεν καταστρέφεται από τον ήλιο για πολλά χρόνια.

Τα δύχτυα ελαιοσυλλογής με ενισχυμένη πλέξη προσφέρονται στις εξής διαστάσεις (μέτρα):
 • 4,00 x 8,00
 • 4,00 x 10,00
 • 4,00 x 12,00
 • 5,00 x 8,00
 • 5,00 x 10,00
 • 5,00 x 12,00
 • 6,00 x 8,00
 • 6,00 x 10,00
 • 6,00 x 12,00
 • 7,00 x 12,00
 • 7,00 x 14,00
 • 8,00 x 12,00
 • 8,00 x 14,00